Tài nguyên Video

Video Làm Website Tin Tức WordPress miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Khóa học lập trình WordPress cơ bản của ZendVN sẽ giúp các bạn tìm hiểu tất cả những cách lập trình thông dụng trong WordPress để tạo ra các thành phần mở rộng (plugin, theme, widget, shortcode…) theo ý muốn và chỉnh sửa (override) các thành phần có sẵn trong lõi của WordPress mà không phải chỉnh sửa core của WordPress.

Video Làm Website Tin Tức WordPress miễn phí từ ZendVN

lam web tin tuc voi wordpress

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học Lập trình WordPress 4x tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Làm Website Tin Tức WordPress 4x miễn phí:

 1. Bài 01 Chuẩn bị (xem video)
 2. Bài 02 Cài đặt WordPress trên Localhost (xem video)
 3. Bài 03 Download Xampp (xem video)
 4. Bài 04 Download WordPress (xem video)
 5. Bài 05 Setup Theme trên Localhost (xem video)
 6. Bài 06 Setup Filezila (xem video)
 7. Bài 07 Create database (xem video)
 8. Bài 08 Upload Hosting (xem video)
 9. Bài 09 Setup Theme trên Hosting (xem video)
 10. Bài 10 Nhúng CSS cho Theme (xem video)
 11. Bài 11 Tạo các danh mục trong site (xem video)
 12. Bài 12 Tạo một bài viết (xem video)
 13. Bài 13 Tạo một bài viết theo định dàng video (xem video)
 14. Bài 14 Import bài viết từ site demo (xem video)
 15. Bài 15 Tạo Sidebar cho các bài viết – Phần 1 (xem video)
 16. Bài 16 Tạo Sidebar cho các bài viết – Phần 2 (xem video)
 17. Bài 17 Sidebar thời sự (xem video)
 18. Bài 18 Sidebar thế giới (xem video)
 19. Bài 19 Sidebar kinh doanh (xem video)
 20. Bài 20 Sidebar thể thao (xem video)
 21. Bài 21 Sidebar giáo dục (xem video)
 22. Bài 22 Post video (xem video)
 23. Bài 22 Tạo hệ thống menu – Main menu (xem video)
 24. Bài 23 Tạo hệ thống menu – Top menu (xem video)
 25. Bài 24 Thêm logo và favicon (xem video)
 26. Bài 25 Xây dựng Footer (xem video)
 27. Bài 26 Xây dựng giao diện cho trang chủ – Phần 1 (xem video)
 28. Bài 27 Xây dựng giao diện cho trang chủ – Phần 2 (xem video)
 29. Bài 28 Xây dựng giao diện cho trang chủ – Phần 3 (xem video)
 30. Bài 29 Xây dựng giao diện cho trang chủ – Phần 4 (xem video)
 31. Bài 30 Xây dựng giao diện cho trang chủ – Phần 5 (xem video)
 32. Bài 31 Xây dựng danh mục (xem video)
 33. Bài 32 Xây dựng Menu – Main Menu (xem video)
 34. Bài 33 Xây dựng Menu – Sub Menu (xem video)
 35. Bài 34 Xây dựng Menu – Video Menu – Phần 1 (xem video)
 36. Bài 35 Xây dựng Menu – Video Menu – Phần 2 (xem video)
 37. Bài 36 Xây dựng trang liên hệ – Phần 1 (xem video)
 38. Bài 37 Xây dựng trang liên hệ – Phần 2 (xem video)
 39. Bài 38 Gửi Mail – Phần 1 (xem video)
 40. Bài 39 Gửi Mail – Phần 2 (xem video)
 41. Bài 40 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel – Phần 1 (xem video)
 42. Bài 41 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel – Phần 2 (xem video)
 43. Bài 42 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel – Phần 3 (xem video)
 44. Bài 43 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel – Phần 4 (xem video)
 45. Bài 44 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel – Phần 5 (xem video)
 46. Bài 45 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel – Phần 6 (xem video)
 47. Bài 46 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel – Phần 7 (xem video)
 48. Bài 47 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel – Phần 8 (xem video)
 49. Bài 48 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel – Phần 9 (xem video)
 50. Bài 49 Chuyển Hosting – Phần 1 (xem video)
 51. Bài 50 Chuyển Hosting – Phần 2 (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình WordPress 4x miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình Phalcon bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học Lập Trình WordPress 4x có phí để học đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ WordPress 4x.