Tài nguyên Video

Video hỏi đáp lập trình Online cùng ZendVN

Giới thiệu:

Tổng hợp tất cả các video hỏi đáp lập trình từ ZendVN.

Video hỏi đáp lập trình Online cùng ZendVN

video hoi dap lap trinh

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học lập trình Phalcon tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video hỏi đáp lập trình

 1. Giao lưu ngày 27.05.2016 – Phần 1 (xem video)
 2. Giao lưu ngày 27.05.2016 – Phần 2 (xem video)
 3. Giao lưu ngày 27.05.2016 – Phần 3 (xem video)
 4. Giao lưu ngày 27.05.2016 – Phần 4 (xem video)
 5. Giao lưu ngày 27.05.2016 – Phần 5 (xem video)
 6. Giao lưu ngày 31.05.2016 – Quy trình thiết kế website (xem video)
 7. Giao lưu ngày 04.06.2016 – Trắc nghiệm PHP trực tuyến (xem video)
 8. Giao lưu ngày11.06.2016 – Lập trình viên PHP cần chuẩn bị những gì (xem video)
 9. Giao lưu ngày 09.07.2016 – Photoshop dành cho lập trình viên web – Phần 1 (xem video)
 10. Giao lưu ngày 09.07.2016 – Photoshop dành cho lập trình viên web – Phần 2 (xem video)
 11. Giao lưu ngày 16.07.2016 – Bài tập truy vấn cơ sở dữ liệu (xem video)
 12. Giao lưu ngày 18.07.2016 – Phần 1 (xem video)
 13. Giao lưu ngày 18.07.2016 – Phần 2 (xem video)
 14. Giao lưu ngày 20.07.2016 (xem video)
 15. Giao lưu ngày 30.07.2016 (xem video)
 16. Giao lưu ngày 22.09.2016 (xem video)
 17. Giao lưu ngày 01.10.2016 – Sinh viên IT học đại học như thế nào cho hiệu quả? (xem video)
 18. Giao lưu ngày 11.10.2016 – Cách học lập trình hiệu quả (xem video)
 19. Phần 1 (xem video)
 20. Phần 2 (xem video)
 21. Phần 3 (xem video)
 22. Vlog 05 Lập trình viên PHP – Chuẩn bị và Thử thách (xem video)
 23. Vlog 01 Thói quen tốt cho Lập Trình Viên (xem video)
 24. Giao lưu ngày 09.07.2017 (xem video)
 25. Giao lưu ngày 12.11.2016 (xem video)
 26. Giao lưu ngày 01.07.2017 (xem video)
 27. Giao lưu ngày 17.07.2017 – Thói quen xấu của lập trình viên (xem video)