Tài nguyên Video

Video học Thiết Kế Web Với Joomla miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Joomla CMS là một hệ thống quản lý dữ liệu được đánh giá rất cao hiện nay, Joomla rất dễ sử dụng để xây dựng một website và rất thân thiện với người sử dụng. Lập trình Joomla tạo ra các thành phần mở rộng như Component, Module, Plugin, Template… cho nó thì không đơn giản một chút nào vì cấu trúc Joomla CMS khá phức tạp. Nó làm cho các lập trình viên tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu và sửa chữa một vấn đề nào đó trong hệ thống Joomla.

Video học Thiết Kế Web Với Joomla miễn phí từ ZendVN

video hoc thiet ke web voi joomla

Dưới đây là danh sách video học Thiết Kế Web Với Joomla miễn phí do ZendVN cung cấp được trích từ khóa học lập trình Joomla 2.5

Danh Sách Video lập trình Joomla miễn phí:

 1. Bài 1 Download và cài đặt Joomla (xem video)
 2. Bài 2 Cấu hình Joomla Phần 1 (xem video)
 3. Bài 3 Cấu hình Joomla Phần 2 (xem video)
 4. Bài 4 Upload tập tin và hình ảnh trong Joomla (xem video)
 5. Bài 5 Quản lý Category – Quản lý danh mục – Phần 1 (xem video)
 6. Bài 6 Quản lý Category – Quản lý danh mục – Phần 2 (xem video)
 7. Bài 7 Cấu hình Category – Cấu hình danh mục – Phần 1 (xem video)
 8. Bài 8 Cấu hình Category – Cấu hình danh mục – Phần 2 (xem video)
 9. Bài 9 Cấu hình Article – Cấu hình bài viết – Phần 1 (xem video)
 10. Bài 10 Cấu hình Article – Cấu hình bài viết – Phần 2 (xem video)
 11. Bài 11 Cấu hình Article – Cấu hình bài viết – Phần 3 (xem video)
 12. Bài 12 Tìm kiếm và lọc dữ liệu – Phần 1 (xem video)
 13. Bài 13 Tìm kiếm và lọc dữ liệu – Phần 2 (xem video)
 14. Bài 14 Sử dụng module trong Joomla – Phần 1 (xem video)
 15. Bài 15 Sử dụng module trong Joomla – Phần 2 (xem video)
 16. Bài 16 Sử dụng module trong Joomla – Phần 3 (xem video)
 17. Bài 17 Chức năng Redirect trong Joomla (xem video)
 18. Bài 18 Quản lý thông tin cá nhân trong Joomla (xem video)
 19. Bài 19 Quản lý danh bạ – Phần 1 (xem video)
 20. Bài 20 Quản lý danh bạ – Phần 2 (xem video)
 21. Bài 21 Tạo liên kết website (xem video)
 22. Bài 22 Lấy tin tự động trong Joomla (xem video)
 23. Bài 23 Tạo banner và quảng cáo trong Joomla (xem video)
 24. Bài 24 Template Joomla – Cài đặt template (xem video)
 25. Bài 25 Cài đặt ngôn ngữ Joomla (xem video)
 26. Bài 26 Cài đặt extension trong Joomla (xem video)
 27. Bài 27 Quản lý người dùng – Phần 1 (xem video)
 28. Bài 28 Quản lý người dùng – Phần 2 (xem video)
 29. Bài 29 Xuất bản website – Phần 1 (xem video)
 30. Bài 30 Xuất bản website – Phần 2 (xem video)
 31. Bài 31 Xây dựng gói cài đặt Quickstart (xem video)
 32. Bài 32 Cài đặt đa ngôn ngữ trong Joomla (xem video)
 33. (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video trong khóa học lập trình Joomla 2.5 được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Khóa học lập trình Joomla 2.5  vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học này nhé!