Tài nguyên Video

Video học tạo Theme cho WordPress 4x miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Khóa học lập trình WordPress cơ bản của ZendVN sẽ giúp các bạn tìm hiểu tất cả những cách lập trình thông dụng trong WordPress để tạo ra các thành phần mở rộng (plugin, theme, widget, shortcode…) theo ý muốn và chỉnh sửa (override) các thành phần có sẵn trong lõi của WordPress mà không phải chỉnh sửa core của WordPress.

Video học tạo Theme cho WordPress 4x miễn phí từ ZendVN

video hoc WordPress 4x

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học Lập trình WordPress 4x tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập trình WordPress 4x miễn phí:

 1. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 1) (xem video)
 2. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 2) (xem video)
 3. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 3) (xem video)
 4. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 4) (xem video)
 5. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 5) (xem video)
 6. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 6) (xem video)
 7. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 7) (xem video)
 8. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 8) (xem video)
 9. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 9) (xem video)
 10. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 10) (xem video)
 11. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 11) (xem video)
 12. Hướng dẫn tạo Theme cho WordPress (Phần 12) (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình WordPress 4x miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình Phalcon bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học Lập Trình WordPress 4x có phí để học đầy đủ các kiến thức về WordPress 4x.