Tài nguyên Video

Video học NoSQL – MongoDB miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở thuộc học NoSQL. Nó được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng, các bảng trong MongoDB được cấu trúc rất linh hoạt, cho phép các dữ liệu lưu trữ trên bảng không cần tuân theo một cấu trúc nhất định nào cả (điều này rất thích hợp để làm big data).

Video học NoSQL  MongoDB miễn phí từ ZendVN

Video học NoSQL – MongoDB miễn phí

Dưới đây là danh sách các video về Khóa học NoSQL – MongoDB miễn phí được ZendVN biên soạn và chia sẻ

Danh Sách Video Khóa học NoSQL – MongoDB miễn phí:

 1. Khóa học NoSQL – MongoDB miễn phí (xem video)
 2. Tìm hiểu về NoSQL (Bài 1.1) (xem video)
 3. NoSQL là gì? (Bài 1.2) (xem video)
 4. Lịch sử phát triển của NoSQL (Bài 1.3) (xem video)
 5. Một số thuật ngữ trong NoSQL – Database (Bài 1.4) (xem video)
 6. So sánh CSDL NoSQL và SQL (Bài 1.5) (xem video)
 7. Phân loại các CSDL NoSQL (Bài 1.6) (xem video)
 8. Giới thiệu về MongoDB (Bài 2) (xem video)
 9. Cài đặt và cấu hình MongoDB (Bài 3.1) (xem video)
 10. Cài đặt và cấu hình MongoDB (Bài 3.2) (xem video)
 11. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.1) (xem video)
 12. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.2) (xem video)
 13. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.3) (xem video)
 14. Quản lý Database & Document trong MongoDB (Bài 4.4) (xem video)
 15. Thêm một và một mảng Document bằng javascript (Bài 5.1) (xem video)
 16. Update Documents và Remove Fields trong MongDB (Bài 5.2) (xem video)
 17. Update Documents và Remove Fields trong MongDB (Bài 5.3) (xem video)
 18. Find & Query & Projection operators trong MongoDB (Bài 6.1) (xem video)
 19. Phân trang với limit() và skip() trong MongoDB (Bài 6.2) (xem video)
 20. Phân trang với limit() và skip() trong MongoDB (Bài 6.3) (xem video)
 21. Phân trang với limit() và skip() trong MongoDB (Bài 6.4) (xem video)
 • Đang cập nhật

Trên đây là toàn bộ video được ZendVN biên soạn và chia sẻ miễn phí đến mọi người về NoSQL – MongoDB. Chúc các bạn học tập thật tốt.

Nguồn: zendvn.com