Tài nguyên Video

Video học Lập trình WordPress Shopping cart bằng kỹ thuật Ajax từ ZendVN

Giới thiệu:

AJAX được viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML, (được dịch sang ngôn ngữ tiếng việt là JavaScript và XML không đồng bộ), là một kỹ thuật mới để tạo các ứng dụng web giàu tính tương tác, nhanh hơn và mượt mà hơn với sự giúp đỡ của XML, HTML, CSS và JavaScript. AJAX không phải là ngôn ngữ lập trình mới.

Vậy trong WordPress thì sử dụng kỹ thuật Ajax như nào cho đúng? Chúng ta sẽ cùng nhau học cách áp dụng Ajax vào Shopping cart trên WordPress

Video học Lập trình WordPress Shopping cart bằng kỹ thuật Ajax từ ZendVN

ky thuat ajax trong wordpress

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học Lập trình WordPress tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập trình WordPress Shopping cart bằng kỹ thuật Ajax miễn phí:

  1. WordPress Shopping cart bằng kỹ thuật Ajax(xem video)
  2. Xây dựng mô hình ứng dụng MVC cho WordPress (Phần 1)(xem video)
  3. Xây dựng mô hình ứng dụng MVC cho WordPress (Phần 2)(xem video)
  4. Xây dựng mô hình ứng dụng MVC cho WordPress (Phần 3)(xem video)
  5. Xây dựng mô hình ứng dụng MVC cho WordPress (Phần 4)(xem video)
  6. Xây dựng mô hình ứng dụng MVC cho WordPress (Phần 5)(xem video)
  7. Xây dựng mô hình ứng dụng MVC cho WordPress (Phần 6)(xem video)

Download souce code:

  • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình WordPress miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình WordPress bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký Lập trình WordPress có phí để học đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ Java.

Nguồn: zendvn.com