Tài nguyên Video

Video học lập trình WordPress 4x miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

WordPress là một CMS nổi tiếng hiện nay và WordPress đang đứng ở đầu danh sách các CMS được ưu chuộng nhất trên thế giới đứng trên 2 CMS khác nổi tiếng khác là Drupal và Joomla. Hiện nay tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung việc sử dụng WordPress để xây dựng website khá phổ biến vì cộng đồng người sử dụng WordPress rất lớn và WordPress có một kho ứng dụng mở rộng với hơn 33K plugin hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề của website.

Video học lập trình WordPress 4x miễn phí từ ZendVN

video hoc wordpress mien phi

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học lập trình WordPress 4x tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập Trình WordPress 4x miễn phí:

 1. 01 Giới thiệu & cài đặt P1 (xem video)
 2. 01 Giới thiệu & cài đặt P2 (xem
  video
  )
 3. 01 Giới thiệu & cài đặt P3 (xem
  video
  )
 4. 02 Frontend & Backend (xem
  video
  )
 5. 03 P1 Cấu hình tài khoản Admin (xem
  video
  )
 6. 03 P2 Thiết lập cấu hình website (xem video)
 7. 03 P3 Thiết lập cấu hình cho writing (xem video)
 8. 04 P1 – Tạo bài viết mới (xem
  video
  )
 9. 04 P2.1 – Sử dụng công cụ web editor (xem video)
 10. 04 P2.2 – Sử dụng công cụ web editor (xem video)
 11. 04 P3 – Tìm hiểu các thông số trong Publish (xem video)
 12. 04 P4.1 – Cấu hình file upload và upload hình ảnh (xem video)
 13. 04 P4.2 – Cấu hình file upload và upload hình ảnh (xem video)
 14. 04 P4.3 – Cấu hình file upload và upload hình ảnh (xem video)
 15. 04 P5 – Đưa hình ảnh từ Internet vào bài viết (xem video)
 16. 04 P6 – Tạo Gallery hình ảnh và sử dụng Gallery plugin (xem video)
 17. 04 P7 – Nhúng video, video playlist, youtube vào bài viết (xem video)
 18. 04 P8 – Nhúng MP3, MP3 Playlist vào bài viết (xem video)
 19. 04 P9.1 – Cấu hình các tùy chọn Tags, Format (xem video)
 20. 04 P9.2 – Cấu hình các tùy chọn Category (xem video)
 21. 04 P9.3 – Cấu hình các tùy chọn Featured Image, Expert (xem video)
 22. 04 P9.4 – Cấu hình các tùy chọn Send Trackbacks, Dicussion (xem video)
 23. 04 P9.5 – Cấu hình các tùy chọn Comment, Slug, Author (xem video)
 24. 04 P10 – Quản lý bài viết (xem
  video
  )
 25. 04 P11 – Quản lý Category bài viết (xem video)
 26. 04 P12 – Quản lý Tags (xem
  video
  )
 27. 05 Quản lý thư viện media trong WordPress (xem video)
 28. 06 Quản lý Page P2 (xem
  video
  )
 29. 06 Quản lý Page P1 (xem
  video
  )
 30. 7 Quản lý comment (xem
  video
  )
 31. 08 P1 – Quản lý theme (xem
  video
  )
 32. 08 P2 – Sử dụng customize (xem
  video
  )
 33. 08 P3 – Sử dụng header (xem
  video
  )
 34. 08 P4 – Sử dụng background (xem
  video
  )
 35. 08 P5 – Sử dụng editor (xem
  video
  )
 36. 08 P6 – Sử dụng menu (xem
  video
  )
 37. 08 P7.1 – Sử dụng Archives widget (xem video)
 38. 08 P7.2 – Sử dụng Calendar widget (xem video)
 39. 08 P7.3 – Sử dụng Categories widget (xem video)
 40. 08 P7.4 – Sử dụng Custom widget (xem
  video
  )
 41. 08 P7.5 – Sử dụng Meta widget (xem
  video
  )
 42. 08 P7.6 – Sử dụng Pages widget (xem
  video
  )
 43. 08 P7.7 – Sử dụng Recent widget (xem
  video
  )
 44. 08 P7.8 – Sử dụng Recent Posts widget (xem video)
 45. 08 P7.9 – Sử dụng Search widget (xem
  video
  )
 46. 08 P7.10 – Sử dụng RSS widget (xem
  video
  )
 47. 08 P7.11 – Sử dụng Tag Cloud widget (xem video)
 48. 08 P7.12 – Sử dụng Text widget (xem
  video
  )
 49. 08 P7.13 Sử dụng Twenty Fourteen Ephemera widget (xem video)
 50. 09 P1 – Hello Dolly plugin (xem
  video
  )
 51. 09 P2 – Akismet (xem
  video
  )
 52. 09 P3 – Captcha (xem
  video
  )
 53. 09 P4.1 Contact Form (xem
  video
  )
 54. 09 P4.2 Contact Form (xem
  video
  )
 55. 09 P4.3 Contact Form (xem
  video
  )
 56. 09 P4.4 Contact Form (xem
  video
  )
 57. 09 P4.5 Contact Form (xem
  video
  )
 58. 09 P4.6 Contact Form (xem
  video
  )
 59. 09 P4.7 Contact Form (xem
  video
  )
 60. 09 P5 WPFront User Role (xem
  video
  )
 61. 10 Quản lý user (xem
  video
  )
 62. 11 P1 Cấu hình General, Writing, Reading, Media, Permalinks (xem video)
 63. 11 P2 Cấu hình Discussion (xem
  video
  )
 64. 12 P1 Import Export database trong WordPress (xem video)
 65. 12 P2.1 Chuyển đổi domain và hosting cho WordPress website (xem video)
 66. 12 P2.2 Chuyển đổi domain và hosting cho WordPress website (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình WordPress miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình WordPress bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học Lập trình WordPress 4x có phí để học đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ PHP.

Nguồn: zendvn.com