Tài nguyên Video

Video học Lập trình TypeScript miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

TypeScript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, nó có thể được coi là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. TypeScript có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy ở client-side (Angular2) và server-side (NodeJS).

Khóa học lập trình TypeScript cung cấp các kiến thức trọng tâm về TypeScript cũng như cách áp dụng và kết hợp TypeScript với jQuery, các thư viện jQuery, thư viện Javascript mở rộng trong việc xây dựng hoàn chỉnh Project Shopping Cart

Video học Lập trình TypeScript miễn phí từ ZendVN

video hoc lap trinh TypeScript

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học Lập trình TypeScript tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập trình TypeScript miễn phí:

 1. 01 Giới thiệu khóa học (xem video)
 2. 02 Sử dụng mã nguồn và tài nguyên trong khóa học (xem video)
 3. 01 Download và cài đặt SublimeText (xem video)
 4. 02 Cài đặt plugin cho Sublime Text (xem video)
 5. 03 Setting Toogle SideBar (xem video)
 6. 04 Sử dụng Goto (xem video)
 7. 05 Cấu hình ẩn hiện tập tin (xem video)
 8. 06 Sử dụng Multi pointer (xem video)
 9. 07 Soạn thảo mã nguồn nhanh (xem video)
 10. 03 Hệ thống kiến thức chương 1 (xem video)
 11. 01 Yêu cầu Project Shopping Cart (xem video)
 12. 02 Demo Project Shopping (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình TypeScript miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình Phalcon bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký Lập trình TypeScript có phí để học đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ PHP.

Nguồn: zendvn.com