Tài nguyên Video

Video học lập trình thiết kế web với Dreamweaver CS6 miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Khóa học Thiết kế web với Dreamweaver hướng dẫn cho tất cả mọi đố tượng sử dụng thành thạo phần mềm Dreamweaver CS6 trong việc xây dựng và thiết kế giao diện website hoàn chỉnh. Dreamweaver CS 6 là một trong những phần mềm cực kỳ mạnh mẽ giúp bạn thiết kế Website phía FontEnd một cách nhanh chóng hiệu quả với giao diện trực quan dễ sử dụng.

Video học lập trình thiết kế web với Dreamweaver CS6 miễn phí từ ZendVN

Danh sách Video học lập trình thiết kế web với Dreamweaver CS6:

 1. 01 Thiết kế web với Dreamweaver (xem video)
 2. 02 Làm chủ giao diện trong Dreamweaver (xem video)
 3. 03 Quản lý website trong Dreamweaver (xem video)
 4. 04 Tạo trang trong Dreamweaver (xem video)
 5. 05 Làm việc với mã nguồn (xem video)
 6. 06 Làm quen với HTML & CSS – Phần1 (xem video)
 7. 06 Làm quen với HTML & CSS – Phần 2 (xem video)
 8. 07 Xử lý văn bản – Phần 1 (xem video)
 9. 07 Xử lý văn bản – Phần 2 (xem video)
 10. 08 Xử lý hình ảnh – Phần 1 (xem video)
 11. 08 Xử lý hình ảnh – Phần 2 (xem video)
 12. 08 Xử lý hình ảnh – Phần 3 (xem video)
 13. 09 Siêu liên kết (xem video)
 14. 10 Làm việc với Table – Phần 1 (xem video)
 15. 10 Làm việc với Table – Phần 2 (xem video)
 16. 11 Làm việc với Form – Phần 1 (xem video)
 17. 11 Làm việc với Form – Phần 2 (xem video)
 18. 12 Template (xem video)
 19. 13 Spry Framework (xem video)
 20. 14 Website bán hàng – P1 Xây dựng header 01 (xem video)
 21. 14 Website bán hàng – P1 Xây dựng header 01 (xem video)
 22. 14 Website bán hàng – P1 Xây dựng header 02 (xem video)
 23. 14 Website bán hàng – P1 Xây dựng header 03 (xem video)
 24. 14 Website bán hàng – P2 Xây dựng content 01 (xem video)
 25. 14 Website bán hàng – P2 Xây dựng content 02 (xem video)
 26. 14 Website bán hàng – P2 Xây dựng content 03 (xem video)
 27. 14 Website bán hàng – P3 Xây dựng các thành phần khác 01 (xem video)
 28. 14 Website bán hàng – P3 Xây dựng các thành phần khác 02 (xem video)
 29. 14 Website bán hàng – P3 Xây dựng các thành phần khác 03 (xem video)
 30. 15 Xuất bản website (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình Dreamweaver CS6 miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình Dreamweaver CS6 bạn vui lòng truy cập vào zendvn.com và đăng ký khóa học lập trình Dreamweaver CS6 có phí để học đầy đủ các kiến thức về Dreamweaver CS6

Nguồn: zendvn.com