Tài nguyên Video

Video học lập trình Phalcon miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Phalcon framework được phát hành từ năm 2012 và nhanh chóng được đón nhận bởi cộng đồng các nhà phát triển PHP. Phalcon được ví là nhanh như chim ưng (như đúng tên gọi) với tốc độ thực thi mã nhanh nhất nhờ được viết bởi C và C++. Bạn cũng không cần phải học ngôn ngữ lập trình C bởi các chức năng có sẵn đã được biểu diễn dưới dạng các lớp PHP để có thể sử dụng cho bất cứ ứng dụng nào.

Video học lập trình Phalcon miễn phí từ ZendVN

Video hoc Phalcon

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học lập trình Phalcon tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập Trình Phalcon miễn phí:

  1. Mô hình Layout trong Phalcon (P01) (xem video)
  2. Mô hình Layout trong Phalcon (P02) (xem video)
  3. Mô hình Layout trong Phalcon (P03) (xem video)
  4. Mô hình Layout trong Phalcon (P04) (xem video)
  5. Mô hình Layout trong Phalcon (P05) (xem video)
  6. Mô hình Layout trong Phalcon (P06) (xem video)
  7. Mô hình Layout trong Phalcon (P07) (xem video)

Download souce code:

  • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình Phalcon miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình Phalcon bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học Lập trình Phalcon có phí để học đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ PHP.

Nguồn: zendvn.com