Tài nguyên Video

Video học Lập trình Phalcon Framework miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Phalcon framework được phát hành từ năm 2012 và nhanh chóng được đón nhận bởi cộng đồng các nhà phát triển PHP. Phalcon được ví là nhanh như chim ưng (như đúng tên gọi) với tốc độ thực thi mã nhanh nhất nhờ được viết bởi C và C++. Bạn cũng không cần phải học ngôn ngữ lập trình C bởi các chức năng có sẵn đã được biểu diễn dưới dạng các lớp PHP để có thể sử dụng cho bất cứ ứng dụng nào.

Video học Lập trình Phalcon Framework miễn phí từ ZendVN

Video hoc Phalcon

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học lập trình Phalcon tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập Trình Phalcon miễn phí:

 1. Bài 01 Giới thiệu về Phalcon (xem video)
 2. Bài 02 Download và cài đặt Phalcon – Phần 1 (xem video)
 3. 03 Download và cài đặt Phalcon – Phần 2 (xem video)
 4. 04 Download và cài đặt Phalcon tool (xem video)
 5. 05 Xây dựng ứng dụng bằng composer – Phần 2 (xem video)
 6. 06 Xây dựng ứng dụng bằng composer – Phần 1 (xem video)
 7. 07 Xây dựng ứng dụng bằng Phalcon – Phần 1 (xem video)
 8. 08 Xây dựng ứng dụng bằng Phalcon – Phần 2 (xem video)
 9. 09 Xây dựng ứng dụng bằng Phalcon – Phần 3 (xem video)
 10. 10 Làm việc với controller – 01 Controller (xem video)
 11. 11 Làm việc với controller – 02 Controller Name (xem video)
 12. 12 Làm việc với controller – 03 Action Name (xem video)
 13. 13 Thiết lập view và truyền dữ liệu – 01 Create View 01 (xem video)
 14. 14 Thiết lập view và truyền dữ liệu – 02 Create View 02 (xem video)
 15. 15 Thiết lập view và truyền dữ liệu – 03 Send data (xem video)
 16. 16 Thiết lập view và truyền dữ liệu – 04 Chang view (xem video)
 17. 17 Làm chủ 5 cấp độ layout – 01 Main layout (xem video)
 18. 18 Làm chủ 5 cấp độ layout – 02 Controller layout (xem video)
 19. 19 Làm chủ 5 cấp độ layout – 03 Action layout (xem video)
 20. 20 Làm chủ 5 cấp độ layout – 04 Before & After template (xem video)
 21. 21 Làm chủ 5 cấp độ layout – 05 Khuyết layout (xem video)
 22. 22 Làm chủ 5 cấp độ layout – 06 Render layout (xem video)
 23. 23 Làm chủ 5 cấp độ layout – 07 Disable layout (xem video)
 24. 24 Partial view – 01 Partial view (xem video)
 25. 25 Partial view – 02 Exercise (xem video)
 26. 26 Xây dựng project nhiều module theo mô hình chuẩn Phalcon – Phần 1 (xem video)
 27. 27 Xây dựng project nhiều module theo mô hình chuẩn Phalcon – Phần 2 (xem video)
 28. 28 Xây dựng project nhiều module theo mô hình chuẩn Phalcon – Phần 3 (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình Phalcon miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình Phalcon bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học Lập trình Phalcon có phí để học đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ Phalcon .