Tài nguyên Video

Video học ES6 – Tự học ECMASscript 6 miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Khóa học lập trình TypeScript cung cấp các kiến thức trọng tâm về TypeScript cũng như cách áp dụng và kết hợp TypeScript với jQuery, các thư viện jQuery, thư viện Javascript  mở rộng trong việc xây dựng hoàn chỉnh Project Shopping Cart.

Video học ES6  Tự học ECMASscript 6 miễn phí từ ZendVN

video hoc ECMASscript

ES6 là chữ viết tắt của ECMAScript 6, đây được coi là một tập hợp các kỹ thuật nâng cao của Javascript và là phiên bản mới nhất của chuẩn ECMAScript. ECMAScript do hiệp hội các nhà sản xuất máy tính Châu Âu đề xuất làm tiêu chuẩn của ngôn ngữ Javascript. Bạn cứ nghĩ xem hiện nay có khá nhiều trình duyệt Browser ra đời và nếu mỗi Browser lại có cách chạy Javascript khác nhau thì các trang web không thể hoạt động trên tất cả các trình duyệt đó được, vì vậy cần có một chuẩn chung để bắt buộc các browser phải phát triển dựa theo chuẩn đó.

Dưới đây là danh sách các video được trích dẫn từ khóa học Lập trình TypeScript tại ZendVN. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập trình TypeScript miễn phí:

 1. Bài 01 Tìm hiểu ECMAScript 6 (xem video)
 2. Bài 02 So sánh let vs var – Phần 1 (xem video)
 3. Bài 03 So sánh let vs var – Phần 2 (xem video)
 4. Bài 04 Sử dụng const (xem video)
 5. Bài 05 Sử dụng Template String (xem video)
 6. Bài 06 Sử dụng For (xem video)
 7. Bài 07 Sử dụng Spread (xem video)
 8. Bài 08 Sử dụng Destructuring (xem video)
 9. Bài 09 Default params (xem video)
 10. Bài 10 Rest params (xem video)
 11. Bài 11 Arrow Functions – Phần 1 (xem video)
 12. Bài 12 Arrow Functions – Phần 2 (xem video)
 13. Bài 13 Từ khóa this (xem video)
 14. Bài 14 Tìm hiểu Enhanced (xem video)
 15. Bài 15 Sử dụng Class (xem video)
 16. Bài 16 Sử dụng Inheritance (xem video)
 17. Bài 17 Hệ thống kiến thức (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video Lập trình TypeScript miễn phí được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Lập trình Phalcon bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học Lập trình TypeScript có phí để học đầy đủ các kiến thức về Ngôn ngữ TypeScript .