Tài nguyên Video

Video học biểu thức chính quy – PHP regular expression miễn phí từ ZendVN

Giới thiệu:

Regular expressions (Biểu thức chính quy – viết tắt là Regex) là một chuỗi ký tự đặc biệt được dùng làm mẫu (pattern) để phân tích sự trùng khớp của một tập hợp các chuỗi nào đó.

Video học biểu thức chính quy  PHP regular expression miễn phí từ ZendVN

video hoc bieu thuc chinh quy php

Dưới đây là danh sách video học về biểu thức chính quy PHP miễn phí do ZendVN cung cấp được trích từ khóa học lập trình PHP chuyên sâu

Danh Sách Video biểu thức chính quy PHP miễn phí:

 1. PHP Regular Expression – Video 001 (xem video)
 2. PHP Regular Expression – Video 002 (xem video)
 3. PHP Regular Expression – Video 003 (xem video)
 4. PHP Regular Expression – Video 004 (xem video)
 5. PHP Validate – Video 005 (xem video)
 6. PHP Validate – Video 006 (xem video)
 7. PHP Regular Expression – Video 007 (xem video)
 8. PHP Regular Expression – Video 008 (xem video)
 9. PHP Regular Expression – Video 009 (xem video)
 10. PHP Regular Expression – Video 010 (xem video)
 11. PHP Regular Expression – Video 011 (xem video)
 12. PHP Regular Expression – Video 012 (xem video)

Download souce code:

 • http://www.zend.vn/source/RegularExpression.rar

Lưu ý:

Đây chỉ là một số video trong khóa học lập trình PHP chuyên sâu được ZendVN cung cấp trên Youtube, do đó để xem tất cả video của khóa học Khóa học lập trình PHP chuyên sâu bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn  ZendVN.Com và đăng ký khóa học này nhé!

Nguồn: zendvn.com