Tài nguyên Video

Video học bảo mật Ckfinder trong Codeigniter

Giới thiệu:

CodeIgniter là nền tảng ứng dụng web nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP bởi Rick Ellis. Phiên bản đầu tiên được phát hành vào ngày 28/02/2006. Hiện tại CodeIgniter đang được phát triển bởi ExpressionEngine Development Team thuộc EllisLab, Inc.

CkFinder là 1 trình quản lý file ( có cả phiển bản cho .net và php ) .Ngoài khả năng quản lý file trên hệ thống , chúng ta có thể tích hợp ckfinder vào thư viện CkEditor để dễ dàng chèn ảnh vào bài viết

Video học bảo mật Ckfinder trong Codeigniter

bao mat Ckfinder trong Codeigniter

Dưới đây là danh sách các video học bảo mật Ckfinder trong Codeigniter. Bạn có hể xem và học hỏi nhé!

Danh Sách Video Học Lập trình TypeScript miễn phí:

 1. 01 Download Ckfinder (xem video)
 2. 02 Cấu hình Folder Upload (xem video)
 3. 03 Cấu hình Resoure Type (xem video)
 4. 04 Cấu hình hình ảnh (xem video)
 5. 05 Cấu hình Plugin (xem video)
 6. 06 Cấu hình Access Control (xem video)
 7. 07 hình Connector Path (xem video)
 8. 08 Cấu hình Startup Folder (xem video)
 9. 09 Tích hợp Ckeditor (xem video)
 10. 10 Tích hợp Input (xem video)
 11. 11 Ẩn dòng dùng thử (trial) (xem video)
 12. 01 Download tích hợp Codeigniter vào Project (xem video)
 13. 02 Tích hợp Ckfinder vào Codeigniter (xem video)
 14. 03 Tạo database user (xem video)
 15. 04 Tạo trang Login (xem video)
 16. 05 Xử lý phân quền Ckfinder (xem video)
 17. 06 Tích hợp Ckfinder vào Codeigniter (xem video)

Download souce code:

 • Đang cập nhật