Lập trình PHP căn bản Lập trình web

Ứng dụng chuyển số thành chữ trong PHP

Trong bài viết Ứng dụng chuyển số thành chữ trong PHP Aki sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng các ứng dụng để đọc các giá trị số thành văn bản được sử dụng rất nhiều trong tiền tệ. Aki sẽ đưa 2 tình huống đọc số để chúng ta áp dụng nhé:

  • Viết chương trình đọc số có 3 chữ số
  • Viết chương trình đọc số có 12 chữ số

1. Viết chương trình đọc số có 3 chữ số

  • 976 = Chín trăm bảy mươi sáu
  • 206 = Hai trăm linh sáu
  • 115 = Một trăm mười lăm
  • 291 = Hai trăm chin mươi mốt

2. Viết chương trình đọc số có 12 chữ số

123.456.789.123 = Một trăm hai mươi ba tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn một trăm hai mươi ba đồng

Kết thúc bài viết Ứng dụng chuyển số thành chữ trong PHP Aki đã hướng dẫn các bạn cách đọc các giá trị số thành chữ trong đơn vị tiền tệ, các bạn lưu ý rằng các mã nguồn Aki sử dụng ở đây đều sử sử dụng các hàm mà Aki đã hướng dẫn cho các bạn về phần xử lý chuỗi. Sau này khi chúng ta đã làm quen thêm với nhiều kỹ thuật xử lý trong PHP thì các mã nguồn trên chúng ta hoàn toàn có thể rút gọn và tối ưu lại cho nó.

Series Navigation<< Bài tập thực hành với chuỗi trong PHPTổng hợp các hàm xử lý số trong PHP >>
Nguồn: laptrinhweb.org