Lập trình PHP căn bản Lập trình web

Tổng hợp các hàm xử lý thời gian trong PHP

Trong bài viết Tổng hợp các hàm xử lý thời gian trong PHP Aki sẽ giới thiệu cho các bạn các hàm dùng để thao tác đối với đơn vị thời gian, các nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu bao gồm:

 • Lấy thời gian hiện tại ở máy chủ
 • Làm việc với múi giờ
 • Xác định khoảng thời gian hiện tại so với timestamp
 • Định dạng cách hiển thị thời gian
 • Kiểm tra ngày hợp lệ
 • Sử dụng jQuery UI – Datepicker

1. Lấy thời gian hiện tại ở máy chủ

Sử dụng hàm getdate() để lấy thời gian hiện tại được thiết lập ở máy chủ

2. Làm việc với múi giờ

 • Trả về kết quả múi giờ đã được thiết lập sẵn: date_default_timezone_get()

 •  Thiết lập múi giờ: date_default_timezone_set()

 •  Xem danh sách các múi giờ: timezone_identifiers_list()

3. Xác định khoảng thời gian hiện tại so với timestamp

 • Unix Timestamp là dạng thời gian thường được dùng trên hệ thống Unix. Là số giây được tính từ thời điểm 01/01/1970 lúc 0 giờ 0 phút 0 giây theo giờ GMT
 • Sử dụng hàm time() để trả về số giây từ thời điểm hiện tại so với 01/01/1970

 • Sử dụng hàm mktime() trả về số giây tại một thời điểm nào đó so với 01/01/1970

4. Định dạng cách hiển thị thời gian

 • Sử dụng hàm date để định dạng cách hiển thị thời gian

 •  Các tham số và ý nghĩa của các tham số

Tổng hợp các hàm xử lý thời gian trong PHP

5. Kiểm tra ngày hợp lệ

Sử dụng hàm checkdate(month,day,year) kiểm tra các giá trị truyền vào có tạo thành một ngày hợp lệ hay không

Ứng dụng kiểm tra ngày hợp lệ với ngày, tháng, năm do người dùng nhập vào

6. Sử dụng jQuery UI – Datepicker

Tổng hợp các hàm xử lý thời gian trong PHP

Nhúng jQuery UI – Datepicker vào tập tin html

Sử dụng jQuery UI – Datepicker kết hợp submit dữ liệu

Kết thúc bài viết Tổng hợp các hàm xử lý thời gian trong PHP Aki đã giới thiệu đến các bạn các hàm thao tác với thời gian trong PHP, bài viết sau chúng ta sẽ áp dụng các hàm này để giải quyết các tình huống xử lý thời gian trong thực tế nhé!

Series Navigation<< Tổng hợp các hàm xử lý số trong PHPKỹ thuật xử lý thời gian trong PHP thực tế >>
Nguồn: laptrinhweb.org