Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Tìm hiểu cấu trúc file XML

Trong bài viết Tìm hiểu cấu trúc file XML Aki sẽ giới thiệu cho các bạn các kiến thức căn bản về file XML, tại sao chúng ta lại dùng file XML, cấu trúc file XML như thế nào, … Như vậy bài viết này chúng ta sẽ được tìm hiểu các nội dung sau:

 • XML là gì
 • XML dùng để làm gì
 • Tạo file XML
 • Ghi chú trong XML
 • Các quy tắt viết tài liệu XML
 • Các ký hiệu đặc biệt trong XML

1. XML là gì ?

 • Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (eXtensible Markup Language)
 • XML không có thẻ riêng, người dùng có thể tạo bất kỳ thẻ nào theo ý muốn (tuân theo quy tắc của XML)
 • Các thẻ XML khá giống với HTML: tag, data, attribute
 • XML được xây dựng theo dạng cây, phải có tối thiểu một nút gốc
 • XML được hỗ trợ trên các trình duyệt phổ biến hiện nay

2. XML dùng để làm gì ?

 • Lưu trữ thông tin nhỏ
 • Tạo phần tóm tắt nội dung cho website (RSS)
 • Tạo sơ đồ cho website (sitemap)
 • Là cầu nối trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng web (web service)

3. Tạo file XML

Tạo file *.xml lưu trữ thông tin một quyển sách gồm:

 • Tên quyển sách
 • Tác giả
 • Số trang
 • Cân nặng (đơn vị: gram, kilogram)
Tạo file *.xml lưu trữ thông tin nhiều quyển sách

4. Ghi chú trong XML

5. Các quy tắc viết tài liệu XML

 • Mỗi tài liệu XML phải có một phần tử gốc và nó là duy nhất
 • Phải có thẻ đóng khi mở thẻ
 • Phải có thẻ đóng của phần tử con trước khi đóng phần tử cha
 • Tên các phần tử của XML phân biệt hoa thường
 • Giá trị thuộc tính đặt trong dấu nháy đôi
 • Không sử dụng các giá trị đặc biệt & (&amp;) < (&lt;) > (&gt;) ” (&quot;) ‘(&apos;)

6. Các ký hiệu đặc biệt trong XML

Trong trường hợp cần lưu trữ các ký hiệu đặc biệt trong file XML chúng ta sử dụng CDATA

Kết thúc bài viết Tìm hiểu cấu trúc file XML thì vấn đề cơ bản nhất mà Aki mong các bạn cần đạt được đó là biết cách tạo file XML, đọc và hiểu cấu trúc của một file XML bất kỳ.

Series Navigation<< Sử dụng cookie trong PHPNgôn ngữ XSL >>
Nguồn: laptrinhweb.org