Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Tạo captcha với class Securimage

Trong bài viết Tạo captcha với class Securimage Aki sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng class Securimage để tạo ra captcha một cách chuyên nghiệp và đầy đủ chức năng hơn là captcha mà chúng ta tạo thủ công trong bài viết trước. Các nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này:

 • Tích hợp class vào ứng dụng
 • Tìm hiểu các tham số cấu hình
 • Refresh captcha

Trang chủ của thư viện Securimage: http://www.phpcaptcha.org/download/

Tạo captcha với class Securimage

Hệ thống tập tin và thư mục sử dụng trong bài viết này

Tạo captcha với class Securimage

Truy cập vào trang chủ của thư viện này để tiến hành download, sau khi download các bạn tiến hành giải nén tập tin và copy các tập tin được đánh dấu trong hình vẽ đem vào folder securimage

1/ Tích hợp class vào ứng dụng

Nội dung tập tin index.php

Quan sát thẻ img thì đây chính là vùng chứa hình ảnh captcha được sinh ra bởi tập tin securimage_show.php, tập tin này sẽ tạo captcha và chứa các phần thiết lập cấu hình của captcha.

Tạo captcha với class Securimage

Khi thực thi tập tin index.php ở trên chúng ta sẽ nhận được phần giao diện như sau:

Tạo captcha với class Securimage

Và như vậy chúng ta đã tạo thành công captcha, vấn đề tiếp theo chúng ta cần thực hiện được chính là so sánh giá trị người dùng nhập vào có đúng với giá trị của captcha hay không ? Trong bài viết trước chúng ta phải thực hiện một cách thủ công là lưu giá trị này vào Session sau đó tiến hành kiểm tra, còn khi sử dụng class Securimage chúng ta chỉ cần một đoạn mã nguồn ngắn trong tập tin proccess.php như sau:

2/ Tìm hiểu các thông số cấu hình

 • Thay đổi màu sắc

Tạo captcha với class Securimage

 • Sử dụng background
Tạo captcha với class Securimage

 • Độ phức tạp của captcha
Tạo captcha với class Securimage

 • Thay đổi font chữ
 • Chữ ký
 • Kích thước hình ảnh
 • Ký tự xuất hiện trong captcha
Tạo captcha với class Securimage

 • Số ký tự
 • Số đường line

3/ Refresh captcha

Cập nhật lại mã nguồn của tập tin index.php

Kết quả xuất hiện

Tạo captcha với class Securimage

Khi click vào Different Image captcha sẽ tự động load lại cho chúng ta mà không cần phải tải lại trang.

Kết thúc bài viết Tạo captcha với class Securimage chúng ta đã thấy được class Securimage hỗ trợ mạnh mẽ như thế nào về việc tạo và cấu hình cho captcha. Kiến thức mà chúng ta cần nắm trong bài viết này chính là biết cách tích hợp Securimage vào ứng dụng và thay đổi các thành phần cấu hình của nó cho phù hợp với ứng dụng của chúng ta.

Series Navigation<< Gửi mail với PHPMailerLấy tin tự động bằng RSS sử dụng SimplePie >>
Nguồn: laptrinhweb.org