Lập trình Phalcon Lập trình web

Nhúng tập tin javascript thông qua view helper trong phalcon 2

Trong bài Nhúng tập tin javascript thông qua view helper trong phalcon 2,  ebisu sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhúng các tập tin javascript vào cho ứng dụng thông qua view helper trong phalcon 2.

1/ Cấu trúc ứng dụng

Đầu tiên các bạn cũng thực hiện xây dựng cấu trúc ứng dụng giống như của ebisu.

Nhúng tập tin javascript thông qua view helper trong phalcon 2

Trong mô hình ứng dụng ở hình trên, ebisu sử dụng HelperController và indexAction. Và bên trong của thư mục js ebisu có một tập tin javascript là me.js, ebisu và các bạn sẽ nhúng tập tin này vào cho ứng dụng

Nội dung của tập tin HelperController.php

2/ Nhúng tập tin javascript từ ứng dụng phalconTUT

ở nội dung này ebisu sẽ thực hiện nhúng  tập tin me.js vào cho tập tin view của index Action

Và tập tin me.js có nội dung đơn giản chỉ là alert lên một câu thông báo chẳng hạn là “hello laptrinhweb.org”

Nội dung của tập tin me.js

Nội dung của tập tin view

Để nhúng tập tin me.js thì ebisu sử dụng câu lệnh đó là

Các bạn cần truyền vào đường dẫn đến tập tin me.js để thực hiện nhúng tập tin này cho ứng dụng.

Hiển thị kết quả

Bây giờ các bạn sẽ truy cập vào HelperController và indexAction để nhận kết quả. Và chúng ta sẽ có kết quả như hình dưới:

Nhúng tập tin javascript thông qua view helper trong phalcon 2

Với kết quả là một dòng thông báo như hình trên chứng tỏ chúng ta đã nhúng thành công cho tập tin me.js vào indexAction

3/ Nhúng tập tin javascript từ website khác

bây giờ ebisu sẽ không nhúng tập tin javascript có sẳn trong ứng dụng phalconTUT , mà chúng ta sẽ nhúng các tập tin javascript tồn tại trên một website khác. Vậy thì ebisu sẽ thực hiện như thế nào?

Nội dung của tập tin view 

  • Comment : Đây là dòng mã lệnh để nhúng một tập tin javascript từ một website khác, trong phương thức javascriptInclude  ở tham số đầu sẽ là đường dẫn đến tập tin javascript, tham số thứ 2 sẽ là giá trị false

Hiển thị kết quả

Nhúng tập tin javascript thông qua view helper trong phalcon 2

Nếu như các bạn nhận được kết quả như thế này có nghĩa là các bạn đã nhúng thành công tập tin javascript từ website http://ajax.googleapis.com

4/ Lời kết

Như vậy thông qua bài Nhúng tập tin javascript thông qua view helper trong phalcon 2, các bạn đã có thể dể dàng nhúng được các tập tin javascript thông qua view helper trong phalcon 2 framework

Series Navigation<< Nhúng tập tin css thông qua view helper trong phalcon 2Thiết lập doctype với view helper trong phalcon >>
Nguồn: laptrinhweb.org