Lập trình PHP

Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Phỏng Vấn Lập Trình PHP

Trong bài viết này vDevPro xin được đưa ra một số câu hỏi phổ biến mà các nhà tuyển dụng hay hỏi những bạn xin đi thực tập, xin làm tại công ty của họ về ngôn ngữ PHP. Các câu hỏi dưới đây cũng chỉ cơ bản thôi không có gì cao siêu cả. Nếu bạn nắm được các kiếthức này thì bạn đã được một điểm cộng ở nhà tuyển dụng rồi.

Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Phỏng Vấn Lập Trình PHP

cac cau hoi phong van php

Vì sao lại là một điểm cộng mà không phải tất cả? Thực ra các công ty hiện nay thì người ta quan tâm bạn làm được việc cho người ta hay không thôi chứ người ta không quá chú trọng đến vấn đề bạn có kiến thức gì? Bởi vì nếu bạn có kiến thức mà không áp dụng vào được thực tế thì bạn cần học hỏi thêm. Ngoài ra người ta còn đánh giá cả về đạo đức của bạn nữa. Ở đây vDevPro muốn nói đến đó là đạo đức nghề nghiệp nữa chứ không chỉ riêng kiến thức thôi đâu.

Các câu hỏi dưới đây liên quan đến Backend, Fontend và cả cơ sở dữ liệu nữa (CSDL Mysql). Nếu các cấu hỏi dưới đây bạn có thể trả lời được thì có thể để lại bình luận phía dưới để mọi người có thể học hỏi được và bạn cũng được tự giới thiệu năng lực của bạn cho mọi người biết. Chúng ta cùng đến các câu hỏi nhé!

Các câu hỏi phỏng vấn PHP

Câu số 1:

Phân biệt sự khác nhau giữa $_POST và $_GET ?

Câu số 2:

Phân biệt sự khác nhau giữa hai phương thức empty() và isset()

Câu số 3:

So sánh cách dùng dấu nháy đơn và dấu nháy đôi trong việc hiển thị nội dung ra trình duyệt

Câu số 4:

So sánh $message và $$message

Câu số 5:

So sánh Cookie và Session

Câu số 6:

So sánh require(), include(), require_once() và include_once()

Câu số 7:

Làm cách nào để chuyển đổi mảng thành chuỗi và ngược lại

Câu số 8:

Quá trình thực hiện upload tập tin bao gồm những công việc nào?

Câu số 9:

Lập trình hướng đối tượng là gì ? Tại sao hiện nay lại sử dụng OOP mà không phải kiểu lập trình truyền thống?

Câu số 10:

Sự khác nhau giữa các từ khóa public, private và protected trong lập trình hướng đối tượng

Câu số 11:

Hàm khởi tạo là gì ? Tại sao phải dùng hàm khởi tạo? Đối lập với hàm khởi tạo là gì và hàm đó được gọi khi nào?

Câu số 12:

Thế nào là kế thừa và cho ví dụ về nó

Câu số 13:

Lazy loading technology là gì?

Câu số 14:

Sql injection là gì?

Câu số 15:

Hiểu thế nào là website responsive?

Câu số 16:

Biến $_SERVER cho bạn biết điều gì?

Câu số 17:

Biến $_FILE cho bạn biết điều gì?

Câu số 18:

Làm sao để submit form mà không có button submit trong form?

Câu số 19:

Làm sao để tăng thời gian thực thi các mã lệnh PHP?

Câu số 20:

Làm sao để tăng dung lượng upload tập tin lên website ?

Câu số 21:

Có các phương pháp nào để truyền dữ liệu giữa hai trang khác nhau trong cùng một website?

Câu số 22:

Hãy thử liệt kê các PHP Framework mà bạn biết ? Bạn thành thạo Framework nào nhất ? Hãy vẽ cấu trúc thư mục của framework đó?

Câu số 23:

Tại sao hiện nay đa số lại sử dụng PHP Framework hoặc CMS để xây dựng các dự án website mà không lựa chọn PHP thuần?

Câu số 24:

Miêu tả ngắn gọn cách hoạt động của mô hình MVC

Câu số 25:

Để lưu trữ menu (category) đa cấp theo kiểu đệ quy thì cần xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu như thế nào ? Hãy liệt kê các column bắt buột phải có và giải thích ý nghĩa của nó?

Câu số 26:

Để lưu trữ menu (category) đa cấp theo mô hình Nested thì cần xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu như thế nào ? Hãy liệt kê các column bắt buột phải có và giải thích ý nghĩa của nó?

Câu số 27:

Trình bày cách lấy phần mở rộng (extension) của một tập tin nào đó (không cần viết code chỉ cần nêu cách làm)

Câu số 28:

So sánh các dạng kết nối giữa 2 bảng INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, …

Câu số 29:

Viết câu truy vấn SQL để tìm lương của nhân viên cao thứ 2 trong Công ty. Thông tin bảng lương được lưu trữ trong bảng staff đơn giản như sau: staff(id, name, salary)

Câu số 30:

Tìm tất cả những nhân viên mà tên có chứa từ “Joe”, không phân biệt là “JOE”, là “Joe”, hay là “joe”

Câu số 31:

Viết 1 câu truy vấn SQL để lấy ra giá trị năm hiện tại

Câu số 32:

So sánh mệnh đề WHERE và mệnh đề HAVING

Câu số 33:

Sắp xếp thứ tự ưu tiên của các câu lệnh SELECT, WHERE, FROM, GROU BY, HAVING, ORDER BY

Câu số 34:

Memcache, Redis là gì, hãy cho biết sự khác biệt của chúng.

Câu số 35:

So sánh Rest và Soap.

Câu số 36:

Hãy kể tên các design pattern mà bạn biết, các design pattern đó dùng để làm gì.

Câu số 37:

Bạn hiểu như thế nào là xử lý đồng bộ và bất đồng bộ trong PHP.

Câu số 38:

Xử lý phân luồng và đa luồng là gì.

Câu số 39:

Hỏi về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các thuật toán quik sort, buper sort. Cách thức hoạt động (sắp xếp) của chúng.

Câu số 40:

Trong MySql có bao nhiêu engine thường dùng, hãy phân biệt các Engine đó.

Câu số 41:

Kỹ thuật Full Text Search là gì, đối với search theo tiếng việt có dấu thì sao?.

Tổng Kết

Trên đây là một số câu hỏi phổ biến bạn có thể trả lời các câu hỏi trên phía dưới bài viết. Nếu bạn biết các câu hỏi khác hay hỏi thì có thể để lại bình luận để mọi người cùng nhau học hỏi nhé!

 

Nguồn: vdevpro.com