Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Lập trình hướng đối tượng – Phần 09 Xây dựng class Upload tập tin

Trong bài viết Lập trình hướng đối tượng – Phần 09 Xây dựng class Upload tập tin chúng ta tiếp tục áp dụng các kiến thức về lập trình hướng đối tượng để xây dựng class Upload tập tin

  • Xây dựng cấu trúc dự án
  • Xây dựng giao diện
  • Xây dựng class Upload
  • Xử lý upload tập tin

1/ Xây dựng cấu trúc dự án

Đầu tiên chúng ta cần tổ chức hệ thống tập tin và thư mục cho dự án theo hình ảnh sau:

Lập trình hướng đối tượng – Phần 09 Xây dựng class Upload tập tin

  • css: folder chứa các tập tin css
  • files: folder chứa các tập tin upload lên
  • images: folder chứa các tập tin upload lên
  • index.php: tập tin hiển thị form upload
  • process.php: tập tin xử lý upload
  • Upload.class.php: class Upload

2/ Xây dựng giao diện

Tập tin index.php

Tập tin style.css

3/ Xây dựng class Upload

4. Xử lý upload tập tin

Kết thúc bài viết Lập trình hướng đối tượng – Phần 09 Xây dựng class Upload tập tin chúng ta đã xây dựng được class Upload tập tin trong PHP, và đây cũng là bài viết cuối cùng trong các bài viết về lập trình hướng đối tượng. Trong những bài viết sau chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách sử dụng các Class phổ biến hiện nay

Series Navigation<< Lập trình hướng đối tượng – Phần 08 Xây dựng class xử lý Phân sốXử lý hình ảnh với PHPThumb >>
Nguồn: laptrinhweb.org