Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Lập trình hướng đối tượng – Phần 08 Xây dựng class xử lý Phân số

Trong bài viết Lập trình hướng đối tượng – Phần 08 Xây dựng class xử lý Phân số chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức về lập trình hướng đối tượng thông qua việc xây dựng class Fraction (class dùng để thao tác và xử lý phân số)

Xây dựng class Fraction thực hiện các yêu cầu sau:

  • Nhập phân số ( tử số và mẫu số)
  • In phân số
  • Tối giản phân số
  • Kiểm tra phân số tối giản
  • Thực hiện phép nhân 2 phân số
  • Thực hiện phép chia 2 phân số
  • Thực hiện phép trừ 2 phân số
  • Thực hiện phép cộng 2 phân số
  • So sánh 2 phân số
Kiểm tra class vừa xây dựng
Kết thúc bài viết Lập trình hướng đối tượng – Phần 08 Xây dựng class xử lý Phân số chúng ta đã xây dựng thành công class Fraction. Trong bài viết sau chúng ta sẽ xây dựng một class chuyên về upload tập tin

Series Navigation<< Lập trình hướng đối tượng – Phần 07 Một số phương thức khácLập trình hướng đối tượng – Phần 09 Xây dựng class Upload tập tin >>
Nguồn: laptrinhweb.org