HTML & CSS Lập trình web

HTML là gì?

Câu hỏi thường gặp nhật ở những bạn mới bắt đầu tìm hiều về lĩnh vực thiết kế web đó là HTML là gì? HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language tạm dịch là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML chính là ngôn ngữ được dùng phổ biến và rộng rãi nhất để viết ra 1 trang web.

Hypertext đề cập đến cách thức mà các trang Web (tài liệu HTML) được liên kết với nhau. Vì vậy, các liên kết có sẵn trên một trang web được gọi là siêu văn bản.

Như tên gọi của nó cho thấy, HTML là một ngôn ngữ đánh dấu có nghĩa là chúng ta sử dụng HTML đơn giản chỉ là đánh dấu một tài liệu văn bản bằng các thẻ để trình duyệt Web có thể cấu trúc và hiển thị nó.

Ban đầu, HTML đã được phát triển với mục đích thiết lập cấu trúc của các tài liệu như tiêu đề, đoạn văn, danh sách… để tạo thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin khoa học giữa các nhà nghiên cứu.

Hiện nay, HTML đang được sử dụng rộng rãi để định dạng trang web với sự giúp đỡ của các thẻ khác nhau có sẵn trong ngôn ngữ HTML.

Dưới đây sẽ là ví dụ về 1 trang html đơn giản

Lưu lại với tên example-simple.html và chạy trên trình duyệt chúng ta sẽ có kết quả như sau:

HTML là gì?

Thiết kế web với html & css

Vậy qua bài viết này chắc các bạn đã hiểu được HTML là gì? và các bạn đã bắt hãy bắt đầu bước một chân vào trong thế giới của thiết kế web và đây là một con đường sẽ không dễ dàng nếu bạn thực sự không có niềm đam mê.

Series NavigationCác thẻ HTML thông dụng >>
Nguồn: laptrinhweb.org