Lập trình PHP nâng cao Lập trình web

Gửi mail với PHPMailer

Trong bài viết Gửi mail với PHPMailer Aki tiếp tục giới thiệu cho các bạn một thư viện PHP miễn phí hỗ trợ rất mạnh trong vấn đề gưi mail.

1/ Tại sao lại Sử dụng thư viện PHPMailer

 • Cài đặt server mail tốn thời gian nhưng lại không sử dụng được nhiều (chủ yếu được dùng để test ở localhost)
 • Cấu hình server để gửi mail qua SMTP cách này bị hạn chế vì trên host hạn chế việc cấu hình server. Thông thường, các host ở các nhà cung cấp của Việt Nam thì hàm mail() đều bị khóa
 • Sử dụng thư viện PHPMailer để gửi mail thông qua SMTP chúng ta có thể gửi mail ở bất kì đâu như localhost hay host bị khóa hàm mail(), ngoài ra việc sử dụng thư viện này sẽ hỗ trợ hầu hết các vấn đề liên quan đến gửi mail như cc, bcc, attachment, định dạng nội dung html, …

Trang chủ của thư viện PHPMailer: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer

Gửi mail với PHPMailer

Hệ thống tập tin và thư mục sử dụng trong bài viết này:

Gửi mail với PHPMailer

Truy cập vào trang chủ của thư viện này để tiến hành download, sau khi download các bạn tiến hành giải nén tập tin và copy các tập tin vào folder library

Ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau

 • Thiết lập thông tin người gửi và email người gửi
 • Thiết lập thông tin người nhận và email người nhận
 • Thiết lập tiêu đề
 • Thiết lập charset
 • Thiết lập nội dung
Ví dụ thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung

 • Cấu hình SMTP
 • Thiết lập nội dung HTML
 • Gửi mail có body là HTML
Ở ví dụ cuối cùng khi tìm hiểu PHPMailer chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau

 • Sử dụng tài khoản gmail để gửi mail
 • Thiết lập email reply
 • Đính kèm tập tin
Kết thúc bài viết Gửi mail với PHPMailer chúng ta đã biết cách sử dụng thư viện này trong quá trình gửi mail, việc gửi mail sẽ được áp dụng rất nhiều trong các trường hợp kích hoạt tài khoản, gửi mail thông báo đơn hàng, website thông báo khi có một bài viết mới.

Series Navigation<< Tạo captcha trong PHPTạo captcha với class Securimage >>
Nguồn: laptrinhweb.org