HTML & CSS Lập trình web

Cấu trúc cơ bản của thẻ HTML

Trước khi bắt đầu tìm hiểu sâu về ngôn ngữ siêu văn bản HTML thì Aki sẽ giới thiệu cho các bạn Cấu trúc cơ bản của thẻ HTML, thật ra về vấn đề này bạn có thể hiểu hoặc không hiểu cũng chả sao cả, nhưng vì bạn đang học HTML theo phong cách của Aki nên nếu bạn muốn theo kịp các bài sau thì đừng bỏ qua bài này.

Selector: Tên của thẻ HTML

Property & Value: Thuộc tính và giá trị của thuộc tính

Content: Nội dung được chứa trong thẻ

Ví dụ về dạng đầy dủ của một thẻ HTML bất kỳ.

Như vậy với cấu trúc như trên chúng ta suy ra được.

– Thành phần 1 – Selector:

  • Thẻ div

– Thành phần 2 – Property & Value

  • Thuộc tính id và giá trị của nó là sample
  • Thuộc tính class và giá trị của nó foo
  • Thuộc tính style width: 200px;

Thành phần 3 – Content.

  • Cau truc HTML tag

Như vậy các bạn vừa cùng Aki tìm hiểu xong Cấu trúc cơ bản của thẻ HTML, bài viết tuy ngắn nhưng chứa đựng những khái niệm khá là quan trọng mà bạn cần phải biết để phân biệt được từng thành phần trong một đoạn mã HTML.

Series Navigation<< Phân loại thẻ HTMLCác cách định dạng CSS cho thẻ HTML >>
Nguồn: laptrinhweb.org