HTML & CSS Lập trình web

Các thẻ HTML thông dụng

HTML là gì ? đây sẽ là câu hỏi đầu tiên mà các bạn sẽ hỏi Aki khi bắt đầu xem bài viết này. HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language ( Hiểu nghĩa là “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản bằng thẻ” ).HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình máy tính mà nó là một ngôn ngữ sử dụng các thẻ html để hiển thị giao diện các trang web.  Đây là kiến thức đầu tiên bắt buộc bạn phải học nếu như bạn muốn trờ thành một lập trình viên chuyên nghiệp. Danh sách các thẻ HTML rất dài và chưa chắc gì các bạn sẽ sử dụng hết, vì thế Aki sẽ liệt kê ra danh sách Các thẻ HTML thông dụng thường được sử dụng nhiều trong một website.

STT Tên thẻ Ý nghĩa
1 html Thẻ mở đầu của trang HTML
2 head Thẻ chứa các thẻ trong phần đầu của trang HTML
3 title Tiêu đề trang web
4 meta Mô tả tổng quát về nội dung trang web
5 link Dùng để nhúng một tập tin nào đó vào trang web.
6 script Dùng để nhúng các tập tin javascript
7 style Dùng để bao bọc một nội dung về css
8 body Thẻ chứa nội dung chính của website
9 h1 Thẻ để thể hiện tiêu đề của một vấn đề nào đó
10 div Thẻ này là thẻ thường dùng để chứa nội dung
11 span Thẻ chứa nội dung
12 p Thẻ chứa nội dung (đoạn văn)
13 center Thẻ canh giữa các đối tượng nằm bên trong
14 a Thẻ tạo link
15 ul Kết hợp với thẻ li để mô tả liệt kê theo dạng danh sách
16 img Thẻ dùng để hiển thị một hình ảnh nào đó
17 form Thẻ chứa những phần tử trong form nhập liệu
18 br Thẻ xuống hàng
19 hr Thẻ tạo đường kẻ ngang
20 table Thẻ tạo bảng
21 iframe Tạo frame
22 b Tạo chữ đậm
23 i Tạo chữ nghiêng
24 u Tạo chữ gạch dưới
25 s Tạo chữ gạch cắt ngang
26 sub Tạo kiểu chữ
27 blockquote Mô tả một phần của trích dẫn
28 code Tạo kiểu chữ cho phần mô tả mã nguồn
29 pre Định dạng nội dung

Các bạn lưu ý dùm Aki rằng là không hẳn chỉ có 29 thẻ HTML đâu nha, vì đây chỉ mới là danh sách Các thẻ HTML thông dụng thường được sử dụng nhiều, chứ không phải HTML chỉ có nhiêu đây đâu, bạn có thể vào trang W3school để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ HTML nếu như vốn liếng tiếng anh của bạn khá, còn nếu bạn ngại thì có thể cố gắng hàng ngày theo dõi các bài viết của Aki, hiện tại thì quỹ thời gian của Aki không được nhiều nên mỗi tuần chỉ có thể ra được 1-2 bài mà thôi.

Series Navigation<< HTML là gì?Phân loại thẻ HTML >>
Nguồn: laptrinhweb.org