Lập trình web Tự học SQL với MySQL

Các hàm kết tập trong MYSQL

Hàm kết tập là gì ? Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều bạn sẽ hỏi Aki khi vừa mới bắt đầu xem bài Các hàm kết tập trong MYSQL, hàm kết tập có tên gọi tiếng anh là Aggregate Function và hàm này sẽ giúp bạn tính toán điều kiện của các giá trị, còn sử dụng và kết quả khi dùng hàm ra sao thì mời bạn xem bài tiếp.

Danh sách các hàm kết tập:

  • AVG Xác định giá trị trung bình
  • SUM Xác định giá trị tổng
  • MIN Xác định giá trị nhỏ nhất
  • MAX Xác định giá trị lớn nhất
  • COUNT Xác định tổng số phần tử

01. Thống kê tổng số kiến trúc sư

Các hàm kết tập trong MYSQL

02. Thống kê tổng số kiến trúc sư nam

Các hàm kết tập trong MYSQL

03. Tìm ngày tham gia công trình nhiều nhất của công nhân

Các hàm kết tập trong MYSQL

04. Tìm ngày tham gia công trình ít nhất của công nhân

Các hàm kết tập trong MYSQL

05. Tìm tổng số ngày tham gia công trình của tất cả công nhân

06. Tìm tổng chi phí phải trả cho việc thiết kế công trình của kiến trúc sư có Mã số 1

07. Tìm trung bình số ngày tham gia công trình của công nhân

Các hàm kết tập trong MYSQL

Các hàm kết tập trong MYSQL

08. Hiển thị thông tin kiến trúc sư: họ tên, tuổi

Các hàm kết tập trong MYSQL

09. Tính thù lao của kiến trúc sư: Thù lao = benefit * 1000

Các hàm kết tập trong MYSQL

Như vậy thông qua bài Các hàm kết tập trong MYSQL mà Aki vừa trình bày thì các bạn đã được học cách sử dụng các hàm điều kiện để tính toán các giá trị trong file sql cũng như sử dụng các toán tử cộng, trừ , nhân chia để hiển thị ra một số thông tin của một số kỹ sư.

Series Navigation<< Sử dụng WHERE trong MYSQLTruy vấn con trong MYSQL >>
Nguồn: laptrinhweb.org