Lập trình PHP căn bản Lập trình web

Bài tập thực hành với chuỗi trong PHP

Đối với bài viết Bài tập thực hành với chuỗi trong PHP Aki sẽ cung cấp một số bài tập để các bạn rèn luyện, ôn tập và áp dụng các hàm xử lý chuỗi vào các tình huống thực tế. Bài viết này Aki sẽ liệt kê các bài tập sau đây:

 • Xây dựng hàm nối 2 chuỗi bất kỳ bởi một ký tự nối nào đó
 • Xây dựng hàm Loại bỏ khoảng trắng dư thừa trong chuỗi
 • Xây dựng hàm rút gọn chuỗi
 • Truy xuất nội dung một URL
 • Chuẩn hóa chuỗi

1. Viết hàm nối 2 chuỗi bất kỳ bởi một ký tự nối nào đó

2. Xây dựng hàm Loại bỏ khoảng trắng dư thừa trong chuỗi

Chuỗi được gọi là không có khoảng trắng dư thừa khi thỏa mãn các điều kiện sau đây

 • Không có các khoảng trắng dư thừa nằm ở lề bên trái
 • Không có các khoảng trắng dư thừa nằm ở lề bên phải
 • Không có các khoảng trắng dư thừa giữa các từ trong chuỗi

3. Xây dựng hàm rút gọn chuỗi

Chúng ta thường gặp ở phần giới thiệu 1 bài viết, nội dung bài viết thường rất dài tuy nhiên khi hiển thị một số trang web chỉ hiển thị một phần nội dung nhỏ kèm theo dấu 3 chấm (…) Khi muốn xem chi tiết bài viết đó người dùng sẽ click vào bài viết hoặc nút Xem thêm (Read more)

Như vậy hàm rút gọn chuỗi sẽ có nội dung như sau

4. Truy xuất nội dung một URL

Cho URL như sau:

http://210.245.126.171/Music/NhacTre/TinhYeu_LyMaiTrang/wma32/06_BienTham_Ti
nhYeu_LyMaiTrang.wma

Xây dựng hàm để thực hiện lấy các giá trị:

 • No: 06
 • Name: Bien Tham
 • Album: Tinh Yeu
 • Singer: Ly Mai Trang
 • Type: wma

Với yêu cầu trên chúng ta sẽ có các cách xử lý như sau

 • Cách 1
 • Cách 2
 • Cách 3

5. Chuẩn hóa chuỗi

Một chuỗi được xem là đã được chuẩn hóa khi:

 • Không có khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi
 • Giữa các từ trong chuỗi chỉ tồn tại một khoảng trắng duy nhất
 • Ký tự đầu tiên trong chuỗi phải là ký tự in hoa. Nếu chuỗi là một danh từ riêng yêu cầu các ký tự đầu tiên ở mỗi từ phải viết được viết hoa. Các ký tự còn lại ở dạng chữ thường.
Kết thúc bài viết Bài tập thực hành với chuỗi các bạn cần hiểu rõ cách xử lý và giải quyết đối với từng bài tập, vì đây là tiền đề rất quan trọng để Aki trình bày cho các bạn một ứng dụng tương đối phức tạp hơn ở bài viết tiếp theo.

Series Navigation<< Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong PHPỨng dụng chuyển số thành chữ trong PHP >>
Nguồn: laptrinhweb.org